Tipy na výlety

Strážnice

Strážnický zámek

Strážnický zámek

Starobylé pohraniční město Strážnice leží přímo na Baťově kanále a nabízí svým návštěvníkům celou řadu památek a zajímavých objektů. Prakticky hned vedle přístaviště se nachází Muzeum vesnice Jihovýchodní Moravy, které formou skanzenu uchovává lidové stavby jihovýchodní Moravy.

Jen pár kroků odsud se nalézá rozlehlý zámecký park s dochovaným novorenesančním zámkem, ve kterém sídlí Ústav lidové kultury a muzeum lidových hudebních nástrojů. Na místě zámku stával už od roku 1260 vodní hrad. V zámeckém parku je k vidění Černá brána, původní gotická brána, zbytek šancí z 15. století, které ještě v polovině 19. století společně s pěti bastiony ze čtyř stran střežily přístup k hradu.

V zámeckém parku se každoročně poslední červnový víkend odehrává hlavní část mezinárodního folklorního festivalu.

Poblíž zámeckého parku, na druhé straně Baťova kanálu se nachází zachovalá část židovského města se sinagogou a židovským hřbitovem.

Ve Strážnici najdete ještě celou řadu dalších památek. Např. Veselskou a Skalickou bránu – pozůstatek městského opevnění, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli sv. Rocha nebo Průžkův mlýn.

Strážnice je rovněž branou do Bílých Karpat.

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na ploše 715 km2 na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je Velká Javořina (970 m).

Lesní porost je tvořen především listnatými stromy, jehličnany jsou zde v menšině. Vyskytuje se zde buk, dub, habr, jasan, ale i lípa, bříza a množství dalších dřevin.

Mnohé lokality leží zcela mino zájem turistů (a mnohdy i lesních hospodářů) a skýtají tak prožitek návštěvy divoké lokality, kdy nebude při pozorování flóry i fauny dlouhé hodiny nikým rušeni.

Bílé Karpaty, ale zejména jejich jižní část, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Lesní hospodaření a kultivované odlesňování vytvořilo charakteristický krajinný ráz Bílých Karpat – tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými soliterními dřevinami a skupinkami stromů, hlavně dubů, lip a jeřábů.

Mezi obcemi Hrubá Vrbka, Kněždub a Tvarožná Lhota se pak nalézá naprostý klenot mezi bělokarpatskými loukami – přírodní rezervace Čertoryje – jedno z naprosto nejcennějších území u nás.

přírodní rezervace Čertoryje v předjaří

přírodní rezervace Čertoryje v předjaří

Na území cca 370 ha roste více než 25 různých druhů orchidejí, tři druhy kostaců, několik druhů vzácných trav a množství dalších zajímavých bylin. Unikátní je především druhová pestrost, bylo zde zaznamenáno 515 druhů cévnatých rostlin. Lokalita je i útočistěm mnoha druhů chráněných živočichů – hmyzu (vzácné druhy motýlů), plazů a obojživelníků i savců a ptáků.

Zámek Milotice

zámek Milotice

zámek Milotice

Cca 15 kilometrů (pohodlně dostupných i na kole) od Petrova se nachází jedna z perel jižní Moravy – zámek Milotice.

Jedná se o jeden z nejkrásnějších zámků na jižní Moravě. Původně vodní tvrz založená Vítkovci, později byla přestavěna do podoby renesančního zámku. V letech 1720 až 1725 byz zámek znovu přestavěn do barokního stylu, rovněž zahrada získala novou podobu francouzkého parku.

Zámecký park je volně přístupný celoročně, po vnitřních prostorách zámku jsou možné klasické prohlídky s průvodcem.

Téměř bezprostředně za zámeckým parkem můžete najít i jednu velmi cennou přírodní lokalitu – přírodní rezervaci Písečný rybník – hnízdiště mnoha druhů vodních ptáků a součást soustavy chráněných území NATURA 2000.