Obec Petrov

Historická pečeť poctivej dědiny Petrova

Historická pečeť poctivej dědiny Petrova

Starobylá vinařská obec Petrov leží na rozhraní mezi širokou rovinatou nivou řeky Moravy a prvními kopci Bílých Karpat. Řeka zde vytváří několik slepých ramen a ve svém neregulovaném korytě přirozeně meandruje. Je obklopena zbytky lužního lesa a vzácnými lužními loukami. Žije zde velké množství vzácných živočichů, ryb, ptáků, savců i hmyzu. Celá oblast kolem řeky Moravy je nyní chráněna jako přírodní rezervace Strážnické pomoraví.

Z jihovýchodní strany Petrov obklopují zvolna se zvedající kopce Bílých Karpat, které jsou zdobeny vinohrady i ovocnými sady.

Petrovské Plže

Petrovské Plže

Pod prvními svahy Karpat na okraji Petrova se nachází místní chlouba – Petrovské Plže. Jedná se o unikátní památkově chráněný komplex více než osmdesáti vinných sklepů, z nichž nejstarší pocházejí ze 17. století. Drtivá většina sklepů je dodnes používána ke svému původnímu účelu a jejich příznivé vnitřní klima vytváří ideální podmínky k výrobě a uchovávání kvalitních vín.

 

Jako vesnice ležící mezi dvěma opevněnými hraničními městy, moravskou Strážnicí a uherskou Skalicí, měl Petrov pohnutou historii. Při pohraničních střetech byl Petrov několikrát vypleněn a vypálen. Původní obyvatelé se živili většinou jako rolníci a vinaři, nebo jako rybáři.

V dnešní době má Petrov asi 1400 obyvatel. Je to moderní slovácká obec s čilým společenským životem, která se však zároveň snaží zachovat si a chránit své kulturní tradice.

V obci se konají krojované dožínky a na svátek sv. Václava (28. září) i tradiční slovácké hody.